mobile-top

Röjmotorsågskörkort, nivå RB, Skogsröjning

Kurslängd 1-2 dagar inkl. teoretiskt och praktiskt prov.

Målgrupp

Skogsarbetare, skogsägare och andra som fäller träd med röjsåg.

Förkunskaper

Röjmotorsågskörkort nivå RA.

Innehåll

Skogsröjning

 • Översiktlig arbetsplanering inkl. val av sågteknik
 • Riktad fällning med enkelsnitt, omlottsågning och ”sparad kant” teknik

Flervalsfrågor inom områdena:

 • Särskilda säkerhetsbestämmelser vid fällning av träd över 2 m längd
 • Arbetsmetoder och hjälpmedel vid trädfällning av medelstora (klingan når igenom) och stora träd (dubbla skär krävs)
 • Riskmoment vid röjning
 • Arbetsplanering och uppföljning

Mål

Utbildningen syftar till att ge de kunskaper och färdigheter som krävs för att på ett säkert och ergonomiskt sätt använda röjmotorsåg vid normal ungskogsröjning och underväxtröjning.

 • Kunskaper om gällande säkerhetsbestämmelser vid användning av kedjemotorsåg vid fällning av träd längre än 2 m och diameter upp till ca dubbla sågdjupet samt de risker som är förknippat med användningen. (genom t.ex. resterande berörda delar i sammanfattning av AFS 2000:2)
 • Kunskaper och färdigheter att säkert och ergonomiskt fälla ”enkelsnittsträd” (upp till klingans sågdjup, 6-8 cm stubbdiameter) med kontroll av fällriktning
 • Kunskaper och färdigheter att säkert och ergonomiskt använda ”omlottsågningsteknik” och ”sparad kant teknik” på träd grövre än klingans sågdjup med kontroll av fällriktning
 • Kunskaper och färdigheter för bra arbetsplanering (både översiktlig och detaljerad)
 • Kunskaper och färdigheter att såga högre sittande grenar och kapa trädet i sektioner
 • Kännedom om de risker som är förknippat med stammar i spänn
 • Kunskaper och attityder där säkerheten prioriteras och olämpliga arbetsuppgifter undviks eller avbryts (för svåra och farliga i förhållande till egen kunskap och kompetens)