mobile-top

Motorsågskörkort nivå D, Linjearbete

Kurslängd 1-2 dagar inkl. teoretiskt och praktiskt prov.

Målgrupp

Linjearbetare

Förkunskaper

Motorsågskörkort nivå ABC samt godkänd ESA-utbildning.

Innehåll

Nertagning av mot ledning hängande träd.
Muntlig enskild redovisning av risker och planering av arbetsteknik steg för steg.
Avslutas med praktiskt arbete där olika arbetsmoment fördelas på eleverna.

Mål

Utbildningen syftar till att ge de arbetstekniska specialkunskaper och färdigheter som, utöver kunskaper för normal avancerad trädfällning (nivå C), krävs för att på ett säkert sätt använda motorkedjesåg, olika former av stångsågar och specialhjälpmedel vid röjningar av träd och grenar i anslutning till luftburna ledningar i akut eller förebyggande syfte.

  • Kunskaper om gällande säkerhetsbestämmelser vid användning av kedjemotorsåg vid arbete enligt ovan och de risker som är förknippat med användningen. (genom t.ex. berörda delar i AFS 2000:2)
  • Kunskaper och färdigheter att rekognosera, planera och genomföra uppröjningsarbete vid luftburna ledningar i samband med t.ex. stormfällningar eller snöbrott med god kontroll och säkerhet, liksom att kunna bedöma vad som inte kan/bör göras med manuella eller motormanuella metoder.
  • God kännedom om tillgängliga arbetsmetoder och hjälpmedel samt kunskaper och färdigheter att använda olika hjälpmedel som vinsch och stångsåg samt god kännedom om de risker som är förknippat med användningen.
  • Kunskaper och färdigheter att med hjälp av lämplig utrustning jobba säkert i mörker och dåligt väder.
  • Kunskaper och färdigheter att genomföra förebyggande röjningsarbete med kedjemotorsåg, stångsågar (och röjsågar) i anslutning till strömförande ledningar.