mobile-top

Motorsågskörkort nivå C, Trädfällning, avancerad

Kurslängd 2-3 dagar inkl. teoretiskt och praktiskt prov.

Målgrupp

Skogsarbetare, skogsägare, linjearbetare och andra som arbetar med avancerade trädfällningar eller tillvaratagande av skadade träd.

Förkunskaper

Motorsågskörkort nivå AB samt 80 tim praktik, alt. bedömd lämplighet.

Innehåll

 • Planeringsprov, 1. svår fällning inkl trädmätning, 2. vindfällda träd
 • Skattning av träddata, trädlängd/räckvidd, brösthöjdsdiameter, lutning etc.
 • Sågning av riktskär med höga krav på precision i fällriktning för rakt resp. sidlutande träd.
 • Riggning av vinschlina på minst 5 m höjd samt utnyttjande av brytblock för säker vinschplacering.
 • Beräkning av nödvändig vinschkraft för trädfällning med vinsch
 • Fällsågningsteknik och utnyttjande av flera kilar vid bakvikt
 • Mjuk utlösning av spänning i stam
 • Tillverkning av ”kana på slana”, alternativt ”trappa ner” med vinsch och brytblock
 • Sågning i brytmån för nedtagning av fastfällt träd med vridning samt applicering av vändband med slana.

Flervalsfrågor inom områdena:

 • Särskilda säkerhetsbestämmelser vid vindfällt, fastfällt, ansvarsfrågor vid tomter, ledningar mm
 • Arbetsmetoder och hjälpmedel vid svår trädfällning, bakåtlut, vind, röta, torra, starkt framåtlut mm
 • Arbetsmetoder och hjälpmedel vid fastfällda träd
 • Riskmoment vid vindfällda träd
 • Arbetsteknik

Mål

Utbildningen syftar till att ge de kunskaper och färdigheter som krävs för att på ett säkert sätt använda motorkedjesåg och fällningshjälpmedel vid svåra och riskfyllda arbeten i samband med skogsarbete såsom fällning av svåra träd, nertagning av svårt fastfällda träd och tillvaratagande av vindfällda träd.

 • Kunskaper om gällande säkerhetsbestämmelser vid användning av kedjemotorsåg vid avancerat skogsarbete enligt ovan och de risker som är förknippat med användningen.
 • Kunskaper och färdigheter att rekognosera, planera och genomföra trädfällning av ”svåra” träd med god kontroll och säkerhet, liksom att kunna bedöma vad som inte kan/bör göras med motorsåg.
 • Kunskaper och färdigheter att rekognosera, planera och genomföra uppröjning och tillvaratagande av fastfällda träd och träd som skadats genom t.ex. vindfällning och snöbrott med god kontroll och säkerhet, liksom att kunna bedöma vad som inte kan/bör göras med motorsåg. God kännedom om tillgängliga arbetsmetoder. Observera att det i samband med omfattande uppröjningsarbeten av stormfälld skog på normal skogsmark krävs kompletterande utbildning med repetition och instruktioner om aktuella arbetsmetoder och säkerhetsutrustningar.
 • Kunskaper och färdigheter att använda olika kraftfulla fällhjälpmedel som vinsch, fällriktare, flera kilar i bredd och i flera lager.
 • Kunskaper och färdigheter att fälla, kvista och kapa trädstammar och grenar i spänn på ett säkert sätt.