mobile-top

Motorsågskörkort nivå A, Motorsågning

Kurslängd 1 dag inkl. teoretiskt och praktiskt prov.

Målgrupp

Alla som använder motorsåg. (t.ex. vedkapning, byggarbeten och grund för alla högre nivåer)

Innehåll

Sågens skötsel

 • Fila kedjan (kontroll av en höger och en vänster tand, rätt vinklar, skärpa och underställning), valfri manuell metod
 • Demontera och montera svärd (inkl rätt kedjespänning)

Sågkunskap (provet utförs i en följd på stock i vedbock el. likn.)

 • Start av såg
 • Såga jämntjock trissa med skjutande kedja
 • Såga jämntjock trissa med dragande kedja
 • Göra instick tvärs fiberriktningen
 • Göra instick längs fiberriktningen

Flervalsfrågor inom områdena:

 • Allmänna säkerhetsbestämmelser
 • Kontroll av sågens säkerhetsutrustning
 • Skyddsutrustning
 • Generella riskmoment vid sågning
 • Arbetsteknik vid allmän sågning
 • Vård och skötsel av utrustning

Mål

Utbildningen syftar till att ge de kunskaper och färdigheter som krävs för att på ett säkert sätt använda motorkedjesåg vid diverse vanligt förekommande sågarbeten, t.ex. vedkapning och sågning i rent trä i samband med byggarbeten. (Observera att trädfällning och kapning av träddelar i spänn inte ingår).

 • Kunskaper om gällande säkerhetsbestämmelser och de risker som är förknippat med användning av motorsågen enligt ovan. (genom t.ex. berörda delar i sammanfattning av AFS 2000:2)
 • Färdigheter att starta och hantera den startade motorsågen på ett säkert sätt.
 • Färdigheter att såga kontrollerat med dragande och skjutande kedja samt att kunna göra s.k. instick. Tekniker för att stödja och avlasta sågen mot kroppen etc. Kännedom om lämpliga metoder för vedkapning.
 • Färdighet att utföra daglig skötsel inklusive filning av sågkedjan.
 • Kunskaper och färdigheter att utföra kontroller av såg och skyddsutrustning som krävs för säker och korrekt funktion.
 • Kunskaper och attityder där säkerheten prioriteras och olämpliga arbetsuppgifter undviks eller avbryts (för svåra och farliga i förhållande till egen kunskap och kompetens).